ZAJEDNICA UDRUGA POSTROJBI ZNG RH I HV

ZAJEDNICA UDRUGA POSTROJBI ZNG RH I HV

 

Zajednica udruga postrojbi ZNG RH i HV je organizirana kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, samostalna, slobodna i dragovoljna udruga koja je osnovana radi zaštite i promicanja zajedničkih braniteljskih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe uz provedbu i poštivanje svih zakonskih akata i ustroja.

Ciljevi udruge uključuju oživotvorenje deklaracije o Domovinskom ratu, zaštita digniteta i vrijednosti Domovinskog rata kao temelja moderne hrvatske države. Zajedno s nadležnim državnim institucijama inzistirati na dostojnom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja te drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Kao moralna snaga društva voditi računa o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske u smislu zaštite neovisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta te izgradnje pravednog društva. Puna društvena reintegracija članova Udruge kroz uključivanje u tijela državne vlasti i uprave te druge društvene institucije (Sabor, ministarstva, županije, gradovi, općine, upravne i nadzorne odbore te kulturne i sportske institucije).

 

Predsjednik udruge: Pavo Naletilić

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.