O PROJEKTU

Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije- smjernice za budućnost

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja EU : 3.590.775,69 kn 
Razdoblje provedbe projekta(od-do) – 28.10.2020. – 28. 10. 2023. 
Kontakt osobe za više informacija – Ida Maček, projektni voditelj - 099/7849643

Dana 28. listopada 2020. potpisali smo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva u sklopu natječaja Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanje uvjeta rada. Svrha natječaja jest razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Uz prijavitelja na projektu aktivno sudjeluje dvanaest braniteljskih udruga iz Republike Hrvatske; Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH, Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja RH, Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata RH, Udruga ratnih veterana 84. gardijske bojne Termiti Zadar, Udruga veterana zagrebačkih branitelja Vukovara, Udruga branitelja Domovinskog rata INA-NAFTAPLIN KVIN, Udruga specijalne jedinice policije Roda, Udruga veterana 5. gardijske brigade Sokolovi, Udruga Rast, Udruga veterana 4. gardijske brigade, Zajednica udruga postrojbi ZNG RH i HV, Udruga 108. brigade ZNG RH, Zajednica društva turističkih vodiča Hrvatske kao socijalni partner, te Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište u Zadru i Hrvatsko katoličko sveučilište.

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi s partnerima iz civilnog društva i znanstvene zajednice provodi projekt Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije - smjernice za budućnost sa svrhom doprinosa kvaliteti življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Uključivanjem Quadruple Helix dionika -javni, gospodarski, civilni sektor i akademska zajednica, odgovorne za upravljanje razvojem u Hrvatskoj jasno smo se podijelili u segmentima te tako osigurali kvalitetnu i sveobuhvatnu provedbu istog.

Projekt započinje potpisivanjem Sporazuma o pristupanju tematskoj mreži, nakon čega će se članovi uključiti u provedbu ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva, ispunjavanjem anketa i okupljanjem volontera. Teme ovih ispitivanja unaprijed su određene kroz prethodne konzultacije prijavitelja s relevantnim stručnjacima te će se provoditi na adekvatnom broju uzoraka:

1) Javno mijenje o braniteljima i slika kreirana u medijima;
2) Zdravstvena skrb za branitelje;
3) Radna aktivnost branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo;
4) Ratni turizam u RH;
5) Psihosocijalni status obitelji branitelja
6) Komunikacija branitelja s donositeljima odluka;


Dobiveni podaci obradit će se statističkim analizama u sklopu stručnih i znanstvenih istraživanja koji će rezultirati egzaktnim pokazateljima i zaključcima za temelj pri izradi smjernica za razvoj javnih politika. U istraživanjima će sudjelovati angažirani profesori triju znanstvenih organizacija koji će svoj rad predstaviti u znanstvenim člancima i uputama za izradu smjernica. Izrađene smjernice bit će predstavljene donositeljima odluka tijekom šest strukturiranih dijaloga, a svaki od njih bit će organiziran u drugom gradu kako bi se postigla regionalna ravnopravnost involviranosti u proces kreiranja javnih politika. Za organizatore su izabrane lokalne udruge-članovi TM koji će prethodno biti educirani o inovativnim metodama za provedbu strukturiranog dijaloga i uspješnu bottom-up suradnju.

Ciljana skupina (branitelji) projektom ostvaruje izravnu korist – mogućnost sudjelovanja u kreiranju smjernica za unapređenje zakonskih odredbi kojima se reguliraju njihova prava. Uključivanjem ciljane skupine u proces donošenja odluka, projekt prati Zakon o procjeni učinka propisa te Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona i drugih propisa.

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.
 
 
 
ZUV HGP tijekom provedbe projekta surađuje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva kao posredničkim tijelom razine 2.