ZUVHGP

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi - NOSITELJ PROJEKTA

 

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, samostalna, slobodna i dragovoljna udruga koja je osnovana radi zaštite i promicanja braniteljskih interesa i ciljeva. Udrugu sačinjava devet pravnih osoba – udruge proizašle iz nekadašnjih gardijskih postrojba. Jedan od glavnih ciljeva jest s nadležnim institucijama inzistirati na dostojnom provođenju i unapređivanju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja te drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava branitelja iz Domovinskog rata.

Kao OCD koja je dokazala kvalitetu svog djelovanja kroz institucionalni, organizacijski i programski razvoj, visoku razinu umreženosti u svom području djelovanja, kvalitetne modele prijenosa znanja te kroz međunarodnu suradnju ZUV HGP je Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Dugi niz godina udruga se aktivno javlja na nacionalne, regionalne i lokalne javne pozive OCD-ovima za prijavu projekta usmjerenih psihološkom i socijalnom osnaživanju te podizanju kvalitete života hrvatskih branitelja te uspješno provodi odobrene aktivnosti.
U 2020. godini ZUV HGP započinje s provedbom EU projekta Budimo zajedno (Grad Zagreb i Zagrebačka županija) u okviru natječaja Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Pružanjem usluga savjetovanja i psihosocijalne pomoći, pomoći u obavljanju svakodnevnih životnih djelatnosti i zdravstvene skrbi u domu korisnika doprinosi se većoj socijalnoj uključenost i boljoj kvaliteti života ciljane populacije.

Više o samom projektu može se naći putem sljedeće poveznice:  https://www.zuvhgp.hr/index.php/budimo-zajedno

U skladu s temeljnim djelatnostima ZUV HGP EU projekt Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost uključuje izravnu suradnju OCD-a, akademske zajednice, poslovnog sektora, predstavnika JLP(R)S-ova i donositelja odluka. Zajedničkim radom doprinijet će se izradi smjernica za razvoj javnih politika, uzimajući u obzir : utječu li i kako na demografske trendove, kakav učinak imaju na sustav socijalne skrbi, rezultiraju li boljom informiranošću korisnika socijalne skrbi o njihovim pravima, nameću li se dodatni administrativni zahtjevi ciljanoj skupini (npr. ishođenje potvrda o invaliditetu HRVI), koliko utječu na obiteljski život i zdravstvene čimbenike povezane sa stilom života, kakav je učinak na ostvarivanje radnih prava ciljane skupine i sudjelovanje na tržištu rada, koji je učinak na funkcioniranje društvenih poduzeća, utječu li smjernice na pristup nezaposlenih ili radnika programima dodatnih edukacija, koji je utjecaj na postojeća prava i obveze, dotiče li se pitanje autonomije socijalnih partnera i kolektivnog pregovaranja, postiže li se smanjenje diskriminacije po bilo kojoj osnovi te potiče li se uključenost dionika u proces donošenja odluka.

Zahvaljujući dosadašnjem radu Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi pozicioniran je kao jedna od vodećih braniteljskih udruga s čvrstim temeljima za danji napredak. U svom radu nastavit će se s aktivnim ukazivanjem i traženjem rješenja s kojima se susreće braniteljska populacija, kao i s provedbom projekta, organizacijom edukativnih radionica, tribina, a poseban naglasak stavlja se na suradnju s organizacijama sličnih ciljeva kako bi se zajednički utjecalo na pozitivne promjene u cjelokupnom društvu.

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.