ZUHBL-PTSP-RH

Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja RH

 

Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske osnovana je 2003. godine s ciljem razvijanja suradnje i povezivanja svih udruga koje okupljaju hrvatske branitelje koji su tijekom i nakon Domovinskog rata oboljeli od PTSP-a ili neke druge psihičke bolesti.

Kao krovna udruga okupljamo 13 članica koje djeluju na županijskoj te 5 klubova koji djeluju na gradskim razinama u Hrvatskoj. Zajednica se bavi zaštitom statusa i promicanjem interesa i ciljeva svojih članova te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata kroz suradnju s državnim tijelima i drugim ustanovama u svrhu zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa liječenih branitelja. U svom svakodnevnom radu kontinuirano provodi niz aktivnosti s ciljem okupljanja, rekreacije, resocijalizacije i duhovne obnove za svoje članove kako bi pomogla hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u ublažavanju posljedica PTSP-a te kako bi se prevenirala odnosno ublažila sekundarna traumatizacija.

Kako je Zajednica članica Svjetske veteranske organizacije od 2006. godine već godinama razvija suradnju s raznim međunarodnim organizacijama veterana i udrugama koje se bave veteranskim pitanjima. Predstavnici Zajednice redovito sudjeluju na organiziranim sastancima, razmjenjuju iskustva o problemima veterana u cijelom svijetu te metodama rješavanja istih.
U svom radu Zajednica promiče istinu o Domovinskom ratu kako u zemlji tako i u inozemstvu, štiti čast i dostojanstvo sudionika Domovinskog rata te čuva uspomenu na Domovinski rat i sve one koji su dali život za obranu svoje domovine.

Od 2017. godine Zajednica je članica i 9. Centra znanja za društveni razvoj čiji je cilj unapređenje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.