UDRUGA VETERANA 5. GBR

Udruga veterana 5. gardijske brigade SOKOLOVI

 

Udruga veterana 5. gardijske brigade osnovana je u ožujku 2012. godine sa sjedištem u Vinkovcima. Predsjednik Udruge je Zoran Marunček. Organizirana je kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, samostalna, slobodna i dragovoljna udruga koja je osnovana radi zaštite i promicanja zajedničkih braniteljskih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe uz provedbu i poštivanje svih zakonskih akata i ustroja UV5GBR „SOKOLOVI“. Udruga broji 570 članova.

Ciljevi UV5GBR „SOKOLOVI“ su promicanje općih i zajedničkih, socijalnih, pravnih, nacionalnih, strukovnih, informacijskih, sportskih, kulturnih i drugih interesa, bez namjere stjecanja dobiti poput:

(1)   Očuvanje imena i djela 5. gardijske brigade. 
(2)   Obilježavanje obljetnica i bitaka iz Domovinskog rata.
(3)   Okupljanje članova udruge i organiziranje humanitarne i druge pomoći za članove udruge i     njihovih obitelji.
(4)   Organiziranje humanitarne i druge pomoći za bivše pripadnike drugih postrojbi i članova njihovih obitelji kojima je pomoć neophodna u riješavanju zdravstvenih problema ili problema materijalne ili opće prirode (loše imovno stanje, neprimjereni uvjeti života i sl.).
(5)    Pomoć stradalnicima Domovinskog rata.
(6)    Pomoć obiteljima stradalnika Domovinskog rata.
(7)    Prikupljanje autobiografskih priča, fotografija ili video uradaka pripadnika 5.gbr „SOKOLOVI“ u svrhu objedinjavanja u knjige, publikacije, uređivanju internetske stranice udruge i slično, poradi očuvanja ostine o djelovanju postrojbe u ratnim i mirnodobskim uvjetima.
(8)    Ostvarivanje međunarodne suradnje s drugim srodnim veteranskim udrugama izvan  granica RH.
(9)    Oživotvorenje deklaracije o Domovinskom ratu, zaštita digniteta i vrijednosti Domovinskog rata kao temelja moderne hrvatske države.
(10)  Zajedno s nadležnim državnim institucijama inzistirati na dostojnom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja te drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
(11)  Kao moralna snaga društva voditi računa o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa  Republike Hrvatske u smislu zaštite neovisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te izgradnje pravednog društva.
(12)  Puna društvena reintegracija članova Udruge kroz uključivanje u tijela državne vlasti i uprave te druge društvene institucije (Sabor, ministarstva, županije, gradovi, općine, upravne i nadzorne odbore te kulturne i sportske institucije). 

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.