UDRUGA VETERANA 4. GBR

Udruga veterana 4. gardijske brigade - PAUCI

 

Udruga veterana 4. gardijske brigade - PAUCI, nastala je prvenstveno vođena idejom pomoći hrvatskim braniteljima iz 4. gardijske brigade te članovima njihovim obiteljima, kao i obiteljima poginulih i nestalih suboraca.
U veličanstveni ratni put 4. gardijske brigade, živote su ugradila 195 junaka, četvorica se vode kao nestali dok ih je čak 1.600 ranjeno. Podsjetimo se samo riječi ratnog Ministra obrane Gojka Šuška koje najbolje oslikavaju njen ugled, da „Hrvatska vojska ima sedam Gardijskih brigada ali samo jedna je udarna, a to je Četvrta!“.

Udruga je službeno registrirana od 2007. godine, te trenutno broji preko 1400 članova.

Udruga je osnovana s ciljem:

 očuvanja imena i djela 4. gardijske brigade, te obilježavanja obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu;

 zaštite časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu, te trajne brige o kapelici „Sv. Križ“ i spomen pločama istih;

 okupljanja veterana, sudionika Domovinskog rata 4. gardijske brigade na području Republike Hrvatske i u inozemstvu;

 zaštite zajamčenih prava i promicanja interesa i ciljeva članova Udruge te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata;

 organiziranje humanitarne pomoći za članove Udruge i članove njihovih obitelji u skladu sa mogućnostima Udruge;

 suradnja sa odgovarajućim državnim tijelima i drugim državnim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite članova Udruge kao i članova njihovih obitelji;

 izvješćivanje hrvatske i svjetske javnosti o ciljevima i teškoćama hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata;

 okupljanje i koordiniranje samostalnog i zajedničkog djelovanja sa braniteljskim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i drugim organizacijama civilnog društva;

 suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama veterana, te ustanovama i zakladama drugih država, koje se na bilo koji način skrbe za ratne veterane, a države iz kojih potječu nisu sudjelovale u agresiji na Republiku Hrvatsku.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 organiziranje i osnivanje ustrojstvenih oblika djelovanja (podružnice, ogranci, klubovi i radna tijela) koji mogu imati pravnu osobnost;

 organiziranje stručnih timova radi praćenja i pronalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće sudionika Domovinskog rata, a zbog preventivnog djelovanja u prevladavanju teškoća ratnih veterana;

 organizacijsko osposobljavanje za ostvarivanje ciljeva Udruge ustanovljivanjem odgovarajućih ustrojstvenih oblika, povjerenstava i centara u sklopu Udruge;

 organizirano pružanje pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća veterana Udruge i članova njihovih obitelji;

 prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava pomoći u zemlji i inozemstvu za ostvarivanje ciljeva i projekata veterana i stradalnika Domovinskog rata;

 organiziranje kulturnih, športskih i drugih djelatnosti;

 organiziranje i sponzoriranje stručne-forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine…);

 dodjela nagrada i priznanja zasluženim čelnicima, članovima tijela, članovima Udruge i ustrojstvenim oblicima za stručan, kvalitetan i predan rad;

 provođenje humanitarnih i drugih djelatnosti.

Udruga je do sada imala iskustva u sudjelovanju u nacionalnim projektima pod Ministarstvom branitelja: "Terapijsko jahanje za djecu s posebnim potrebama hrvatskih branitelja i socijalno ugroženih obitelji", "Održavanje zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja i HRVI iz Domovinskog rata – prevencija bolesti i ozljeda", "Sportska rekreacija -lijek protiv trauma (Program sportsko-rekreativnih aktivnosti za poboljšanje/održavanje psihofizičkih aktivnosti branitelja, članova Udruge veterana 4.GBR)"

Organizatori su 1. hrvatskog kongresa o psihotraumi, s međunarodnim sudjelovanjem kao i Kongresa veterana 4. gardijske brigade: „Što nam znače iskustva iz Domovinskog rata u izgradnji suvremene Republike Hrvatske?“.

Trenutno se provodi EU projekt „Ja sam PAUK-Ponosan, Aktivan, Uključen, Koristan“ kroz koji se provode tri aktivnosti terapijsko ronjenje, individualno psihološko savjetovanje i grupne psihološke radionice, te pružanje usluga zdravstvene skrbi odnosno prijevoza i pratnje hrvatskih branitelja do i iz zdravstvenih ustanova s kombijem koji je opremljen rampom sa prijevoz osoba s invaliditetom.

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.