Novosti

Peti strukturirani dijalog - Javno mnijenje Hrvatske o braniteljima - slike kreirane kroz medije

Dana 2. veljače 2023., na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (Ilica 242) u Zagrebu u 17:00 sati, održat će se strukturirani dijalog u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, na temu "Javno mnijenje Hrvatske o braniteljima - slike kreirane kroz medije“. Navedeni događaj peti je u nizu strukturiranih dijaloga u sklopu projekta, a organiziran je u suradnji s projektnim partnerima – Udrugom branitelja Domovinskog rata Ina – Naftaplina KVIN te Hrvatskim katoličkim sveučilištem.

Predstavit će se rezultati dvaju znanstvenih istraživanja provedenih u okviru projekta na temelju kojih je kreirano i nekoliko znanstvenih članaka. Prvo istraživanje, pod nazivom „Analiza medija o hrvatskim braniteljima u razdoblju od 2010. do 2020.“, proveli su suradnici s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a drugo, pod nazivom „Istraživanje javnog mnijenja o braniteljskoj populaciji na prigodnom uzorku“, suradnici s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“.

Predstavnici ministarstva te javnog, profitnog i neprofitnog sektora, kao i pripadnici ciljane populacije – hrvatski branitelji, dati će svoje viđenje o navedenim temama.

Cilj suradnje organiziranoga civilnoga društva s akademskom zajednicom i znanstveno-istraživačkim institucijama je izgradnja novih, odnosno produbljivanje postojećih kompetencija, znanja i vještina u organizacijama civilnoga društva koje na taj način mogu postati kompetentne za kvalitetan prijenos društvenih potreba u stručne analize utemeljene na argumentima i dokazima kojima se može zagovarati unapređenje javnih politika u raznim područjima društvenog i ekonomskog razvoja.

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.