Novosti

Održavanje prijedloga smjernica za razvoj javnih politika

Dana 10. studenog 2022. godine u Kulturno informativnom centru Gospić (Budačka ulica 12, Gospić) s početkom u 11:00 sati, održat će se četvrto predstavljanje smjernica za razvoj javnih politika na temu Radna aktivnost branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo u sklopu projekta Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost, kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Smjernice su izrađene na temelju
stručnih i znanstvenih istraživanja, a ciljanoj skupini predstavit će ih vanjski suradnik za društveno poduzetništvo mag.oec Alen Halilović.


Društveno poduzetništvo teži pružanju inovativnih rješenja postojećih problema, te zbog tog razloga često ide ruku pod ruku s procesima društvenih inovacija usmjerenih unapređivanju života ljudi kroz promoviranje društvenih problema. Cilj uključuje stvaranje nove vrijednosti ali ne profitno, već društveno. Poduzetništvo koje dohodak od poduzetničkih aktivnosti usmjerava na ostvarivanje svojih misija, koje vode računa o održivom razvoju primjenjujući sustav donošenja odluka uz solidarnost i uzajamnu pomoć.

Generiranje novih radnih mjesta, usmjerenost na uključivanje socijalno osjetljivih skupina na tržište rada, ponuda primjene praktičnih, društvenih i inovativnih pristupa te poticanje društvene kohezije u razvoju zajednice neki su od potencijala društvenog poduzetništva s kojim će sudionici biti upoznati, s ciljem uključivanja branitelja u društveno poduzetništvo i povećanjem njihove radne aktivnosti te samim time i poboljšanjem kvalitete njihova života.

Isti dan, održat će se i predstavljanje smjernica na temu Zdravstvena skrb hrvatskih branitelja koje će nazočnima predstaviti savjetnik tematske mreže za zdravstvo, mag.med.techn Stanko Šincek. Obradit će se pitanja preventivnih mjera, liječenja, palijativne medicine i rehabilitacije ciljane skupine. Rezultati ukazuju na važnost održavanja i unapređenja mentalnog zdravlja i psiholoških čimbenika, u svrhu poboljšanja opće kvalitete života pojedinaca te u konačnici stvaranje sretnijeg i funkcionalnijeg društva u cjelini.

 

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.