Novosti

Pristupanje HVIDR-e RH Maksimir Tematskoj mreži Branitelji

Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Maksimir 1. lipnja 2022. godine pristupila je Tematskoj mreži-branitelji i postala partner na projektu "Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost" kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA Maksimir je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

Cilj udruge je socijalna i pravna zaštita svojih članova ali i drugih hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanje, razvitak i unapređenje vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava te praćenje zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, učešćem u izradi novih akata u suradnji s nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU.

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.