Novosti

Održane tri analize utjecaja intervencija - fokus grupe

Dana 4. listopada 2022. godine u Varaždinu, u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ kojeg je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, održane su tri analize utjecaja intervencija – Fokus grupe na temelju izrađenih smjernica. Obrađene su teme „Psihosocijalni status branitelja i njihovih obitelji – mogućnost za uspješnu inkluziju“, „Komunikacija branitelja s donositeljima odluka u RH – primjeri dobre prakse iz SAD-a“ te „Ratni turizam u RH – potencijal za poboljšanje ponude i mogućnosti zapošljavanja branitelja“, a pripadnicima ciljane populacije – hrvatskim braniteljima, održao ih je koordinator analize utjecaja intervencija, Luka Cetina.

Fokus grupe su jedne od najčešće korištenih kvalitativnih metoda za prikupljanje podataka u kojima stručnjak iz određenog područja diskutira o određenoj temi s drugim sudionicima, koji su ujedno i
ciljana skupina. Kao istraživačka metoda pogodna je za samostalno korištenje, ali njena valjanost raste korištenjem dodatnih izvora podataka kao što su individualni intervjui, upitnici i opažanja. Cilj svake fokus grupe je dublje poznavanje istraživane pojave. Interakcija u fokus grupama ključna je jer ona između sudionika ističe njihov pogled na određenu temu, vjerovanja i vrijednosti o situaciji te omogućuje raspravu, kao i ponovno procjenjivanje vlastitih mišljenja na osnovi njihovih iskustava. Cilj ispitivanja bio je napraviti analizu stanja i potreba po pitanju navedenih tema na temelju kojih će biti izrađene smjernice za razvoj javnih politika s ciljem poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Interakcija u fokus grupama ključna je jer interakcija između sudionika ističe njihov pogled na svijet, jezik kojim se koriste u diskusiji, vjerovanja i vrijednosti o situaciji (Gibbs, 1997). Interakcija omogućuje raspravu između sudionika, kao i ponovno procjenjivanje vlastita mišljenja na osnovi njihovih iskustava.

Jedna od najčešće korištenih kvalitativnih metoda za prikupljanje podataka, je metoda fokus grupa, u kojima stručnjak iz određenog područja diskutira o određenoj temi s drugim sudionicima, koji su ujedno i ciljana skupina fokus grupe. Kao istraživačka metoda pogodna je za samostalno korištenje, ali njena valjanost raste korištenjem dodatnih izvora podataka (kao što su individualni intervjui, upitnici, opažanja itd.). Cilj svake fokus grupe je dublje spoznavanje istraživane pojave, odnosno u ovom slučaju stanje sustava za psihosocijalnu pomoć (Milas, 2009).

Sudjelovalo je 24 pripadnika ciljane populacije.

IMG 9604
IMG 9606
IMG 9611
IMG 9612
IMG 9614

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.