Novosti

Održan šesti koordinacijski sastanak partnerskih organizacija

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi 21. rujna 2022. godine, organizirao je šesti u nizu od ukupno devet koordinacijskih sastanaka kojem su nazočili partneri na projektu "Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije - smjernice za budućnost" kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Tema sastanka bila je predstavljanje provedenih projektnih aktivnosti za razdoblje svibanj - lipanj 2022. godine.
Sastanku su nazočili djelatnici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Sveučilišta u Zadru, te djelatnici i volonteri partnerskih organizacija civilnog društva. Voditeljica Ida Maček, na samome je početku pozdravila prisutne, a provedene projektne aktivnosti bile su predstavljene, radi boljeg praćenja, putem Zoom aplikacije.
Sudionici sastanka bili su obavješteni da se 27. lipnja 2022. u Kulturno informativnom centru Gospić održao treći u nizu strukturiranih dijaloga na temu „Komunikacija branitelja s donositeljima odluka u RH – primjeri dobre prakse iz SAD-a.“ gdje je Dr. sc. Igor Mikloušić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, predstavio rezultate znanstvenog istraživanja „Kohezija među braniteljima i učinkovitost komunikacije s donositeljima odluka” dok je izv. prof. dr. sc. Zlatko Begonja, ispred partnerske organizacije Sveučilišta u Zadru, proveo istraživanje ‘’Usporedna analiza položaja hrvatskih branitelja u društvu i sustavne skrbi o njima u odnosu na veterane u SAD-u“ usporedivši američke i hrvatske ratne veterane. Gđa. Lara Buljan Gudelj predstavila je rezultate istraživanja javnog mnijenja i iznijela iskustva iz Velike Britanije, u kojoj se ne nastoji samo pomoći veteranima, nego maksimizirati i iskoristiti njihove potencijale za pomoć društvu.

Zatim je stručni suradnik gosp. Antun Plenković, ispred Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, obavijestio nazočne po pitanju napretka na istraživanjima ,,Istraživanje javnog mnijenja o braniteljskoj populaciji na prigodnom uzorku’’, „Aspekti radne (ne)aktivnosti branitelja”, „Kohezija među braniteljima i učinkovitost komunikacije s donositeljima odluka” i „Obitelj branitelja-analiza demografskih i psihosocijalnih aspekata”, te naveo da su članci za gore navedena istraživanja poslani na objavu u znanstvene časopise „Journal of Veteran Studies“, „Časopis za društveno humanističke studije Pilar“ te „Armed Forces and Society“.
Gđa. Ana Knežević Čače sa Sveučilišta u Zadru, nazočnima je ukratko predstavila dosadašnji rad izv. prof. dr. sc. Zlatka Begonje na istraživanju „Usporedna analiza položaja hrvatskih branitelja u društvu i sustavne skrbi o njima u odnosu na veterane u SAD-u”, naznačivši kako je znanstveni članak poslan na objavu u časopis „Društvena istraživanja“.

Nadalje, nazočnima je predstavljen napredak na istraživanju „Analiza medija o hrvatskim braniteljima u razdoblju od 2010.-2020. godine” Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te znanstveni članak koji je u procesu recenzija. Na samome kraju, voditeljica je naznačila kako je Udruga ratnih veterana 9. gardijske brigade „Vukovi“ 27. lipnja 2022. godine pristupila Tematskoj mreži i postala partner na projektu, napomenuvši kako je do sada na projektu sudjelovalo 25 volontera koji su obavljali usluge u
vidu administrativnih poslova i pružanja intelektualnih usluga.

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.