Novosti

Branitelji i danas mogu pomoći Hrvatskoj kao vrijedni članovi civilnog društva

Varaždin, 05. listopad 2022. godine - Branitelji i danas mogu pomoći Hrvatskoj kao vrijedni članovi civilnog društva
U Županijskoj palači u Varaždinu održan je četvrti strukturirani dijalog Tematske mreže branitelji, na temu „Radna (ne) aktivnost hrvatskih branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo“ Strukturirani dijalozi provode se u okviru projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije - smjernice za budućnost“ kojeg je sufinancirala Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi zajedno s partnerima iz civilnog društva i akademske zajednice. Današnjih domaćin bila je partnerska udruga Specijalne jedinice policije RODA a organizator Antun Berljak nekadašnji branitelj koji je svojim primjerom pokazao kako možemo na bolje mijenjati naše društveno okruženje jer kvalitetnim djelovanjem na lokalnoj razini, utječemo i na pozitivne promjene na društvo u cjelini.


Prisutne su na početku pozdravili Dražen Vitez, predsjednik Udruge SJP „ Roda“ zatim predsjednik Županijske skupštine dr.sc. Josip Križanić kao i zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Miroslav Marković.
Opće informacije o projektu i provedbi iznijela je njegova projektna voditeljica Ida Maček. Svrha projekta jest doprinos kvaliteti življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Aktivnosti obuhvaćaju osnivanje tematske mreže, ispitivanje javnog mnijenja, šest znanstvenih istraživanja te izradu više znanstvenih i stručnih članaka. Rezultati projekta su smjernice za razvoj javnih politika koje se predstavljaju donositeljima odluka tijekom šest strukturiranih dijaloga a svaki se organizira u drugom gradu kako bi se postigla regionalna ravnopravnost involviranosti u proces kreiranja javnih politika. Putem suradnje organiziranoga civilnoga društva s akademskom zajednicom i znanstveno-istraživačkim institucijama došlo je do izgradnje novih, odnosno produbljivanja postojećih, kompetencija, znanja i vještina u organizacijama civilnoga društva koje su tako postale kompetentne za kvalitetan prijenos društvenih potrebe u stručne analize utemeljene na argumentima i dokazima kojima se može zagovarati unapređenje javnih politika u raznim područjima društvenog i ekonomskog razvoja.


Znanstveni i stručni suradnici na projektu dr.sc. Nenad Pokos s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, mag. oec. Alen Halilović i mag. psych. Ivana Maslov zajedno su došli do zaključka kako su braniteljske zadruge i udruge prepoznate kao jedne od ključnih organizacija koje mogu aktivno doprinijeti razvoju društvenih inovacija koje će izravno utjecati na zapošljavanje ranjivih skupina u koje spadaju hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata. Jedan od ključnih prijedloga je transformacija braniteljskih zadruga u društvena poduzeća čime će se omogućiti prilika za održivo poslovanje, mogućnost zapošljavanja mladih kadrova te reinvesticiju profita u razvoj lokalne zajednice s ciljem pružanja jednakih mogućnosti hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata te članovima njihovih obitelji.

Najveće prepreke poslovanju društvenih poduzetnika su nedostatak financijskog kapitala, ali i manjak poslovnih vještina društvenih poduzetnika te slaba javna vidljivost društvenog poduzetništva, kao i nedostatak svijesti o društvenom poduzetništvu kao poslovanju koje uz ekonomsku stvara i dodatnu društvenu vrijednost (zapošljavanje ranjivih skupina, pružanje socijalnih usluga, ekološka održivost). Rješenje ovakvom problemu nazire se kroz razvoj mreže potpornih servisa (isto je moguće provesti i kroz tematske mreže koje rade sa ciljanom skupinom hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelj) koji mogu pružiti potrebne informacije, omogućiti edukacije i stvaranje potrebnih vještina te razmjenu iskustava dobre prakse. Također se predlaže stvaranje posebnih razvojnih fondova kao specifičnih izvora financiranja.


Svoje viđenje na temu iznio je i razvojačeni branitelj poduzetnik Stjepan Horvat koji zapošljava hrvatske branitelje, zatim Mirjana Jerebić- predstavnica gradskog društva crvenog križa
Ludbreg te Branka Šaško – ravnateljica područnog ureda HZZ Varaždin. Organizatori ovim putem još jednom zahvaljuju svim hrvatskim braniteljima s područja Varaždinske županije koji su izdvojili svoje vrijeme kako bi sudjelovali u anketnim istraživanjima i fokus grupama te vlastitim relevantnim prijedlozima izraziti mišljenje o izrađenim smjernicama.

Projekt UP.04.2.1.06.0004 „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost” sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe je 28.10. 2020.- 28. 10. 2023., a ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja EU 3.590.775,69 kn. Nositelj projekta je Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, koji zajedno s partnerima iz civilnog društva i znanstvene zajednice provodi projekt sa svrhom doprinosa kvaliteti življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.