Novosti

Strukturirani dijalog - Radna (ne)aktivnost branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo

Dana 5. listopada 2022., u Županijskoj palači u Varaždinu (Franjevački trg 7, Varaždin) s početkom u 09:30 sati, u suradnji s projektnim partnerom Udrugom specijalne jedinice policije „RODA“, održat će se četvrti u nizu strukturiranih dijaloga u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, na temu "Radna (ne)aktivnost branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo“

Predstaviti će se rezultati znanstvenog istraživanja „Aspekti radne (ne)aktivnosti branitelja“, koje je proveo dr. sc. Nenad Pokos ispred partnerske organizacije Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ te rezultati anketnog istraživanja o upućenosti o društvenom poduzetništvu, mag. oec Alena Halilovića koje je provedeno tijekom svibnja 2021. godine na uzorku od 300 ispitanika kao i prijedlozi smjernica u razvoju javnih politika na temu „Radna aktivnost branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo.

Predstavnici javnog, profitnog i neprofitnog sektora iznijet će svoje viđenje o navedenim temama.
Putem suradnje organiziranoga civilnoga društva s akademskom zajednicom i znanstveno-istraživačkim institucijama došlo je do izgradnje novih, odnosno produbljivanja postojećih kompetencija, znanja i vještina u organizacijama civilnoga društva koje su tako postale kompetentne za kvalitetan prijenos društvenih potreba u stručne analize utemeljene na argumentima i dokazima kojima se može zagovarati unapređenje javnih politika u raznim područjima društvenog i ekonomskog razvoja.

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.