Novosti

Tematske mreže predstavljene hrvatskim braniteljima s područja Varaždinske županije

Dana 22. srpnja 2022. godine na Području planinarskog doma na Grebengradu hrvatskim braniteljima s područja Varaždinske županije predstavljene su tematske mreže i projekt „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije - smjernice za budućnost“.

Voditeljica projekta Ida Maček i stručnjak za odnose s javnošću Emilija Hlišć tom su prilikom predstavile glavnu ideju i ciljeve projekta, način formiranja tematskih mreža, sektore uključene u tematske mreže te njihovu svrhu. Naglašeno je kako su u projekt uključeni dionici iz raznih područja - iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora te akademske zajednice te je ukazano kako se kroz provedbu znanstvenih istraživanja relevantne tematike izrađuju smjernice za unapređenje kvalitete života hrvatskih branitelja i javnih politika, što je ujedno i glavni cilj projekta. U konačnici, istaknuta je prednost osnivanja tematske mreže koja obuhvaća dionike iz različitih značajnih područja čime se nastoji ojačati međusektorska suradnja, te čime se teži pozitivnom utjecaju na javne politike, između ostalog i u vidu izrade novih zakonskih odredbi, putem razvoja i predstavljanja smjernica koje su utemeljene na znanstvenim dokazima i u čiju je izradu uključena i sama ciljna skupina.

Emilija Hlišć, stručnjak za odnose s javnošću

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.