Novosti

Radna aktivnost branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo

Dana 17. svibnja, 2022. godine u konferencijskoj dvorani hotela Porto u Zadru, održano je predstavljanje prijedloga smjernica za kreiranje javnih politika na temu

„Radna aktivnost branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo“. Smjernice su izrađene na temelju stručnih i znanstvenih istraživanja, a ciljanoj skupini ih je predstavio vanjski suradnik mag.oec Alen Halilović koji ima dugogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi društveno poduzetničkih inicijativa i projekata.

Društveno poduzetništvo teži pružanju inovativnih rješenja postojećih društvenih problema, te zbog tog razloga često ide ruku pod ruku s procesima društvenih inovacija usmjerenih unapređivanju života ljudi kroz promoviranje društvenih promjena. Cilj uključuje stvaranju nove vrijednosti ali ne profitno, već društveno. Poduzetništvo koje dohodak od poduzetničkih aktivnosti usmjerava na ostvarivanje svojih misija, koje vode računa o održivom razvoju primjenjujući sustav donošenja demokratskih odluka uz solidarnost i uzajamnu pomoć.

Tijekom predstavljanja sudionici su se upoznali sa ključnim smjernicama koje su nužne za povezivanje braniteljske populacije sa pojmom društvenog poduzetništva, a koje su sažete u 8 glavnih tematskih poglavlja:

1. Povećati financijsku potporu projektima društvenog poduzetništva
2. Unaprijediti poduzetničke vještine i informirati ciljanu skupinu
3. Ojačati kapacitete braniteljskih udruga i zadruga
4. Povećati transformaciju prema društveno-poduzetničkim načelima
5. Umrežavati postojeće i nove društvene poduzetnike
6. Razviti sustav potpornih servisa za društvene poduzetnike
7. Omogućiti ciljanoj skupini novi način pozitivnog utjecaja na zajednicu
8. Definirati egzaktni i neovisni sustav mjerenja uspješnosti implementacije društveno- poduzetničkih načela

Generiranje novih radnih mjesta, usmjerenost na uključivanje socijalno osjetljivih skupina na tržište rada, ponuda primjene praktičnih, inovativnih i održivih pristupa te poticanje društvene kohezije u razvoju zajednice neki su od potencijala društvenog poduzetništva s kojim su sudionici bili upoznati, s ciljem uključivanja branitelja u društveno poduzetništvo i povećanjem njihove radne aktivnosti te samim time i poboljšanjem kvalitete njihova života.

 

3111d9de-93fb-4b4b-b453-fda8c6d8501c
58665b35-3358-4522-b3cf-d530eda8b36b
7316478b-6ce1-4dda-8248-f6cf6ea6c43a

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji - Kornelije Punčec - asistent za promidžbu i vidljivost

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.