Novosti

Izrađen Zdravstveni vodič

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi u sklopu projekta "Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost" u suradnji s mag. med. techn. Stankom Šincek izradio je Zdravstveni vodič.

Ovom brošurom prvenstveno želimo promovirati zdravlje i kvalitetan način života, ukazati na činitelje rizika za određene bolesti, utjecati na stil života kako on ne bi ciljanu skupinu (hrvatske branitelje) udaljavao od zdravlja i vodio k bolesti. Zdrav životni stil i zdravlje su jedan od prioriteta kada su u pitanju životni ciljevi, no da bi se to ostvarilo vrlo je važno razviti razumijevanje navika o očuvanju i razvoju zdravlja. Potrebno je trajno i redovito obrazovanje da bi se razvili obrasci ponašanja koji bi doveli do zdravijih životnih navika. Vodič sadrži informacije o pravilnoj prehrani, važnosti bavljenjem sportom i vježbanjem te informacije o preventivnim liječničkim pretragama.

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.