Novosti

Predstavljanje prijedloga smjernica na temu "Zdravstvena skrb hrvatskih branitelja

Dana 19. ožujka, u dvorani Doma kulture Sračinec u općini Sračinec pored Varaždina, s početkom u 11:00 sati, održat će se predstavljanje prijedloga smjernica za kreiranje javnih politika na temu

„Zdravstvena skrb hrvatskih branitelja“ u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije - smjernice za budućnost", financiranog iz Europskog socijalnog fonda.
Smjernice će predstaviti Savjetnik tematske mreže za zdravstvo, mag.med.techn Stanko Šincek, a one će se baviti pitanjima preventivnih mjera, liječenja, palijativne medicine i rehabilitacije ciljane skupine, temeljenim na rezultatima istraživanja s ciljem utjecanja na kreiranje javnih politika kako bi se zaštitilo i unaprijedilo zdravlje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

S obzirom na velik pobol i smrtnost branitelja velik naglasak stavljen je na područje koje se bavi zdravstvenim pitanjima ciljane populacije te isticanjem važnosti istih. Što se događa sa zdravljem branitelja i njihovom skrbi kroz godine, kako na njih utjecati i poboljšati ih?

Sustavno praćenje zdravstvenog statusa, kontinuirano praćenje psihosocijalnog statusa i senzibilizacija društva za braniteljsku populaciju neke su od tema vezanih za prijedloge smjernica koje će biti predstavljene.
Cilj organizatora je predstaviti smjernice donositeljima odluka, kao i svim dionicima zainteresiranima za ovu temu, kako bi se u konačnici usvojilo mišljenje građana pri oblikovanju javnih politika.

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.