Novosti

Izrađene statističke obrade rezultata šest istraživanja

U sklopu projekta "Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije- smjernice za budućnost" provedeno je šest ispitivanja javnog mnijenja na području županija: Varaždinske županije, Vukovarsko-srijemske, Ličko-senjska županije, Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije te Grada Zagreba.


Sudjelovanje u ispitivanju javnog mnijenja bilo je u potpunosti anonimno i dobrovoljno te se provodilo putem on line platformi i uživo metodom papir-olovka. Sudionici istraživanja prikupljani su od siječnja 2021. godine do ožujka 2021. isključivo online zbog postojećih epidemioloških mjera u vezi pandemije korona virusa, dok se od ožujka do srpnja 2021. sudionici prikupljani paralelno uživo i online, prikupljeno je 1522 sudionika na svakom istraživanju.

Teme ispitivanja i statističku obradu rezultata istraživanja možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Komunikacija braniteljima s donositeljima odluka

Psihosocijalni status hrvatskih branitelja i njihovih obitelji

Radna aktivnost hrvatskih branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo

Ratni turizam u RH

Slike kreirane u medijima

Zdravstvena skrb hrvatskih branitelja

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.