Novosti

ZUV HGP sudjelovao na radionici „Polugodišnji izvještaj o napretku provedbe projekata Tematske mreže za društveno ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada (UP.04.2.1.06)"

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva organizirala je 01. i 02. srpnja 2021. radionicu u Šibeniku pod nazivom „Polugodišnji izvještaj o napretku provedbe projekata Tematske mreže za društveno ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada (UP.04.2.1.06)".

Na radionici su sudjelovale organizacije civilnog društva kojima su odobrena bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda (u financijskom razdoblju 2014.-2020.) kako bi razvijali tematske mreže za društveno -ekonomski razvoj: Novi sindikat, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Radnički sindikat hrvatske-Tiger, Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića, Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Fablab-udruga za promicanje digitalne fabrikacije, Savez udruga Klubtura, Opći sindikat Ministarstva unutarnjih poslova RH, Udruga mladih i diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Sindikat hrvatskog vozača, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Krijesnica - udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, Zelena akcija, Svjetski savez mladih Hrvatska, DKolektiv, Sindikat zaposlenika osiguravajućih društava, GONG, Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI", Hrvatska mreža za beskućnike, Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkać", B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran, Centar za ruralni razvoj CERURA HR, GTF - Inicijativa za održivi rast i Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Cilj razvitaka tematskih mreža je poticane suradnje organiziranoga civilnoga društva s akademskom zajednicom i znanstveno-istraživačkim institucijama sa svrhom izgradnje novih, odnosno produbljivanje postojećih, kompetencija, vještina i znanja u organizacijama civilnoga društva za kvalitetno prenošenje potreba u društvu u stručne analize temeljene na argumentima i dokazima kojima se može zagovarati unapređenje javnih politika u raznim područjima društvenog i ekonomskog razvoja.

Aktivnosti koje je potrebno razviti kroz djelovanje tematskih mreža za društveno-ekonomski razvoj u Republici Hrvatskoj odnose se na: jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica tematske mreže, provedbu znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebe društvene promjene, izradu smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima i provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija.

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.