Novosti

Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja RH potpisala je Sporazum o pristupanju tematskoj mreži

Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja RH potpisala je 01. travnja 2021. Sporazum o pristupanju tematskoj mreži za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata koja je uspostavljena u okviru projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“.

Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske osnovana je 2003. godine s ciljem razvijanja suradnje i povezivanja svih udruga koje okupljaju hrvatske branitelje koji su tijekom i nakon Domovinskog rata oboljeli od PTSP-a ili neke druge psihičke bolesti. Kao krovna udruga okuplja 13 članica koje djeluju na županijskoj te 5 klubova koji djeluju na gradskim razinama u Hrvatskoj. Zajednica se bavi zaštitom statusa i promicanjem interesa i ciljeva svojih članova te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata kroz suradnju s državnim tijelima i drugim ustanovama u svrhu zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa liječenih branitelja. U svom svakodnevnom radu kontinuirano provodi niz aktivnosti s ciljem okupljanja, rekreacije, resocijalizacije i duhovne obnove za svoje članove kako bi pomogla hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u ublažavanju posljedica PTSP-a te kako bi se prevenirala odnosno ublažila sekundarna traumatizacija.

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.