Novosti

Predstavljanje projektnog tima znanstvenika s Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar

Ovim putem široj javnosti predstavljamo novooformljeni projektni tim znanstvenika s Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar, partnerske organizacije koja će provesti četiri znanstvena istraživanja na projektu "Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost" . Ispitivanja će rezultirati zaključcima koje će poslužiti kao temelj u kreiranju finalnih smjernica tematske mreže za razvoj javnih politika kako bi se unaprijedile zakonske odredbe kojima se reguliraju prava branitelja. Isto tako provedbom znanstvenih istraživanja ZUV HGP želi razviti dijalog i ojačati suradnju između braniteljskih udruga, ostalih organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visoko obrazovnih i znanstvenih institucija.

Istraživanje br. 1: „Istraživanje javnog mnijenja o braniteljskoj populaciji”. Voditelj istraživanja je dr. sc. Vlado Šakić, a suradnici su Stanko Rihtar i Antun Plenković. Temeljni cilj istraživanja jest istražiti javno mnijenje Hrvatske o braniteljskoj populaciji trideset godina nakon uspostave hrvatske državne samostalnosti i dvadeset pet godina nakon reintegracije okupiranih područja u hrvatski državni okvir. Posebni ciljevi su: istražiti mišljenja javnosti o ulozi i zaslugama braniteljske populacije u ostvarenju hrvatske državne samostalnosti, istražiti mišljenja javnosti o statusu i ulozi braniteljske populacije u suvremenim društvenim, političkim, gospodarskim i kulturnim procesima u Hrvatskoj te istražiti mišljenje javnosti o posebnim aspektima odnosa prema braniteljskoj populaciji, njihovim obiteljima i žrtvama Domovinskog rata (“kreirane slike”, stigme, predrasude I sl.).

Istraživanje br. 2: „Aspekti radne (ne)aktivnosti branitelja“. Voditelj istraživanja je prof. dr. sc. Nenad Pokos, a suradnik dr. sc. Geran-Marko Miletić. Cilj istraživanja je istražiti položaj u aktivnosti i na tržištu rada branitelja u dobi 45-64 godina te istražiti zadovoljstvo branitelja mjerama (potporama) za zapošljavanje kod poslodavaca i samozapošljavanje. Na temelju dobivenih spoznaja bit će jasnije koliko su postojeće mjere učinkovite prema braniteljskoj populaciji, a također će se doći do adekvatnih sugestija koje se mogu koristiti pri donošenju novih zakona, propisa ili akata vezanih uz ovu populaciju.

Istraživanje br. 3: „Kohezija među braniteljima i učinkovitost komunikacije s donositeljima odluka“. Voditelj istraživanja je dr. sc. Igor Mikloušić. Cilj istraživanja je istražiti faktore kohezije u različitim segmentima društva i društvenim grupama za koje su branitelji vezani-svojoj obitelji, svojim suborcima, ostalim sudionicima rata, stanovnicima ratom pogođenih područja, susjedima i sugrađanima, ostalim građanima Hrvatske te ostalim građanima Europe te istražiti kvalitetu
komunikacije s čimbenicima koji donose odluke od važnosti za branitelje i njihove obitelji - javnim ustanovama i servisima, zdravstvenom sustavu, mirovinskom sustavu, obrazovnom sustavu, državnoj, regionalnoj i lokalnoj vlasti, političkim akterima, birokracijom općenito i ostalim relevantnim čimbenicima.

Istraživanje br. 4: ,,Obitelji branitelja - analiza demografskih i psihosocijalnih aspekata“. Voditelj istraživanja je dr. sc. Dražen Živić, a suradnice su Katarina Perić i dr. sc. Ivana Bendra. Temeljni cilj istraživanja je istražiti pojavu sekundarne traumatizacije djece hrvatskih branitelja - na primjeru braniteljske populacije u Vukovarsko-srijemskoj županiji te istražiti demografska obilježja stradanja djece u Domovinskom ratu na primjeru Vukovarsko-srijemske županije.

 

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.