Novosti

Provođenje anketnog istraživanja javnog mnijenja

ZUV HGP kao nositelj projekta "Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost" krajem prošle godine započeo je s projektnim elementom provedba ispitivanja javnog mnijenja prilikom kojeg su kreirani upitnici za ispitivanja javnog mnijenja u šest gradova koje će se provesti na reprezentativnom uzorku od 1500 ispitanika.

Zbog strogih epidemioloških mjera donesenih od strane Stožera za civilnu zaštitu RH, koje su bile na snazi krajem prošle godine, planirano terensko ispitivanje smo morali zamijeniti on line anketama, no s popuštanjem mjera započeto je i većim dijelom provedeno terensko ispitivanje na području šest gradova u RH u kojem je angažirano više od dvadeset studenata kako bi projektnim elementom, između ostalog, jačali međugeneracijsku solidarnost. Istraživanjem potreba društva i javnog mnijenja o određenim temama jamči se da će se prijedlozi tematske mreže komunicirani prema donositeljima odluka biti temeljeni na realnim podatcima o nužnim promjenama koje će utjecati na kvalitetu života braniteljske skupine.

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.