Novosti

Održane radionice o društvenom poduzetništvu

ZUV HGP 29. i 30. ožujka 2021. godine organizirao je on line radionice o društvenom poduzetništvu na kojim su sudjelovali djelatnici i volonteri organizacija civilnog društva, partneri na projektu "Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost". Na on line radionicama sudionicu su upoznati s temeljnim pojmovima o društvenom poduzetništvu,

ulozi i ciljevima društvenog poduzetništva, Strategiji i razvoju društvenog poduzetništva za 2014.-2020., primjerima dobre prakse iz Hrvatske i svijeta te natječajima na koje partneri mogu prijaviti svoje projekte.

Društveno poduzetništvo predstavlja oblik poslovanja vođen primarno društvenim ciljevima te stvaranjem pozitivnog društvenog i okolišnog učinka, može značajno doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebice društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva i povećanom zapošljavanju, kreiranju novih proizvoda, konkurentnosti, očuvanju resursa, vrednovanju baštine i bioraznolikosti, te unapređenju kvalitete života kroz poslovanje za društvenu dobrobit. Ovaj oblik poduzetništva potiče izgradnju novih vrijednosti i društvenih promjena, omogućava zapošljavanje teško zapošljivah i marginaliziranih društvenih kategorija te često zadovoljava potrebe zajednice kroz participiranje članova te iste zajednice. Organiziranjem ovakvih radionica radimo na jačanju partnerstva organizacija civilnog društva, potičemo sinergiju braniteljskih udruga te osnažujemo kapacitete naših partnerskih organizacija.

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.