Novosti

Potpisivanje projekta tematske mreže

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi 11. listopada 2018. godine prijavio je na javni poziv UP 04.2.2.06. Tematske mreže za društveno ekonomijski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada-Komponenta 1 projekt pod nazivom „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost“.

Odbor za odabir projekata kojeg čine Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (Posredničko tijelo razine 2) i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Posredničko tijelo razine 1) ocijenili su projekt s 83.33 boda čime je na rang listi svrstan među projektne prijedloge za čije financiranje postoje dostatna financijska sredstva. Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi 28. listopada 2020. god. potpisao s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Ciljana skupina (branitelji) projektom ostvaruje izravnu korist tj. mogućnost sudjelovanja u kreiranju smjernica za unapređenje zakonskih odredbi kojima se reguliraju njihova prava. Glavne projektne aktivnosti sastoje se od ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanja potreba društva ispunjavanjem anketa i okupljanjem volontera.

Teme ovih ispitivanja unaprijed su određene kroz prethodne konzultacije prijavitelja s relevantnim stručnjacima, a provodit će se na adekvatnom broju uzoraka:
1) javno mnijenje o braniteljima i slika kreirana u medijima;
2) zdravstvena skrb za branitelje;
3) radna aktivnost branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo;
4) ratni turizam u RH;
5) psihosocijalni status obitelji branitelja;
6) komunikacija branitelja s donositeljima odluka.

Dobiveni podaci obradit će se statističkim analizama u sklopu stručnih i znanstvenih istraživanja koja će rezultirati egzaktnim pokazateljima i zaključcima za temelj pri izradi smjernica u razvoju javnih politika. U istraživanjima će sudjelovati angažirani profesori triju znanstvenih organizacija (Institut društvenih znanost Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište i Sveučilište u Zadru) koji će svoj rad predstaviti u znanstvenim člancima i uputama za izradu smjernica. Izrađene smjernice bit će predstavljene donositeljima odluka tijekom šest strukturiranih dijaloga na kojima će sudjelovati voditelj projekta, branitelji i stradalnici Domovinskog rata, predstavnici neprofitnog i profitnog sektora, socijalni partneri, jedinice lokalne i regionalne samouprave, članovi znanstvene zajednice, predstavnici resornih ministarstava, agencija i ustanova. Ukupna evaluacija učinka predloženih smjernica bit će predstavljena u izvješću na završnoj nacionalnoj konferenciji u Zagrebu koja će okupiti gore spomenute sudionike strukturiranih dijaloga koji će kroz okrugli stol i panel diskusiju ocijenili uspješnost projekta i napravili smjernice za budućnost. Rezultati će biti uspoređeni s novim Zakonom o hrvatskim braniteljima te predstavljeni javnosti.

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.