Novosti

Potpisivanje sporazuma sa Sveučilištem u Zadru

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi 22. siječnja 2021. godine potpisao je sa Sveučilištem u Zadru Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta''Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost'' .

ZUV HGP iznimno je ponosan što je Sveučilište u Zadru jedan od projektnih partnera, Zadar ima višestoljetnu sveučilišnu tradiciju, najdužu u hrvatskim zemljama i to na tradicijama crkvenog školstva koje se u Zadru spominje od 10. stoljeća. Danas, Sveučilište u Zadru je najveće potpuno integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj s 27 sveučilišnih odjela. Na odjelima se izvode studiji na tri razine: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj. Na sveučilišnim studijima studira oko 6000 studenta, a Sveučilište zapošljava ukupno 598 djelatnika, od toga u nastavi 422 (311 doktora znanosti i 16 magistara znanosti).

U sklopu projekta provest će se šest znanstvenih istraživanja, a dr. sc Vinko Bakija, viši predavač na sveučilištu u Zadru, voditelj je znanstvenog istraživanja pod nazivom „Usporedna analiza položaja hrvatskih branitelja u društvu i sustavne skrbi o njima u odnosu na veterane u SAD-u“. Istraživanje će pokazati u kojoj se mjeri može na temelju iskustava dragih zemalja i kroz mogućnost preslikavanja dobre prakse poboljšati postojeće stanje skrbi za branitelje u RH.

Ida Maček bacc.oec

Voditeljica projekta TEMATSKE MREŽE - BRANITELJI

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.