Novosti

Odrađen Intervju s Organizatorom strukturiranog dijaloga u Varaždinu i Zagrebu, čovjekom koji je svojim primjerom pokazao kako branitleji mogu biti korisni članovi društva

Odrađen Intervju s gospodinom Antunom Berljakom, organizatorom strukturiranog dijaloga u Varaždinu i Zagrebu, pripadnikom Udruge specijalne jedinice policije „Roda“ Varaždin i čovjekom koji je svojim primjerom pokazao kako branitelji mogu biti korisni članovi društva.


1. Opišite nam ukratko svoj ratni put i vrijeme koje ste proveli braneći Domovinu. Kadaste postali pripadnik specijalne jedinice PU varaždinske „Rode“ i u kojim ste akcijama sudjelovali?

Početkom 1990. godine tada kao trideset - trogodišnjak, oženjen, otac dvoje maloljetne djece sa uhodanim obiteljskim biznisom uključio sam se aktivno u demokratske promjene. Nakon jednogodišnjeg terenskog rada postao sam svjestan da

demokratizacija i pluralizam neće tako lako u tadašnju Jugoslaviju pa tako i Hrvatsku. S početkom balvan revolucije u kolovozu 1990. godine pristupam aktivno u pričuvni sastav MUP-a, a već u ožujku 1991. godine aktivno djelujem u tada tako zvanim „Jakim snagama MUP-a“. Po osnivanju jedinice za posebne namjene u Policijskoj upravi Varaždin, na moj zahtjev premješten sam u istu koja je kasnije preustrojena u „Specijalnu jedinicu policije PU Varaždinske RODA“. U postrojbi sam proveo do kraja 1991. godine i u to vrijeme sa njom odrađujem sve zadaće koje je jedinica tada provodila na ratom zahvaćenom području RH (Kordun, Banovina, Lika, Slavonija).Krajem 1991. godine sam zbog narušenog zdravstvenog stanja i potrebe službe premješten u odjel policije tada PS Čakovec gdje obnašam razne zadaće koje je sustav pred mene postavio, a sve su bile vezane uz obranu republike Hrvatske od velikosrpske agresije. Tako sam 1993. godine na području Konavala aktivno učestvovao u akciji „Krug- Konavle 93.“ Potom uz obnašanje operativnih poslova MUP-a u krim. pol. do svibnja 1995. kada aktivno djelujem sa borbenom grupom MUP-a, RH u VRO Bljesak, a u kolovozu u VRO Oluja, te potom na oslobođenim područjima do kraja 1995. djelujem na uspostavi Ustavnog poretka RH. Po oslobađanju domovine vračam se operativnim zadaćama na očuvanju ustavnog poretka i suzbijanju kriminaliteta unutar sustava MUP-a do 1999. kada sam umirovljen.


2. Kako ste se našli na projektu i što Vas je potaknulo da na njemu aktivno sudjelujete?

Kako sam se cijeli život između profesionalnih aktivnosti bavio tzv. društveno – korisnim radom, to je bio prirodni slijed stvari. Aktivno djelujući u udruzi SJP PU VŽ RODA, tamo još 2017. godine i dolaskom ove državne administracije, ministar u Vladi RH, Tomo Medved je svojim nastojanjem i radom uspio pridružiti udruge proizašle iz domovinskog rata civilnom društvu, a to su odmah prihvatili tada predsjednik USP RH Josip Klem i naš predsjednik Goran Mihalić, te tajnik udruge Ivo Loborec. Vidjevši valjda u meni potencijal, počeli su me slati po raznim seminarima i edukacijama iz sfere civilnog društva u organizaciji Zaklade za razvoj civilnog društva, te Vladina ureda za udruge i„eto me tu sam“. No ovdje moram spomenuti i voditeljicu ovog projekta Idu Maček koja ovim svime rukovodi još od samih početaka i ne mogu zamisliti na što bi ovo sličilo bez nje, te se smatram njezinim kvalitetnim suradnikom – hvala joj.


 3. Budući da ste obavljali posao organizatora strukturiranog dijaloga na projektu, koliko ste zadovoljni dosadašnjim tokom projekta i provedenim projektnim aktivnostima?

Proveo sam pet godina svakodnevno volontirajući na raznim projektima koje je provodila moja matična udruga, a uz to sam se bavio još i pravnim pitanjima, točnije pomagao savjetovanjem i vođenjem statusnih predmeta našeg članstva pri raznim državnim tijelima. Kako je moja udruga partner ZUVHGP RH, na Tematskim mrežama, u projektu „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“, u sklopu istoga bio mi je ponuđen profesionalni angažman na projektu, to jest zaposlenje sukladno ZOPHBDR, što sam ja prihvatio. Sada sam na poslovima „Organizatora strukturiranog dijaloga“ i to već na drugoj temi, „Javno mnijenje Hrvatske o braniteljima – slike kreirane kroz medije“, a prethodno sam odradio temu „Društveno poduzetništvo“. Iz dosadašnjeg iskustva mogu reći da sam više nego zadovoljan. Pošto sam radoholičar, moje se zadovoljstvo očitavalo u odobrenju voditeljice projekta nakon prepoznavanja problema na osnovu provedenih istraživanja i znanstvenih analiza, koji se javljaju u braniteljskoj populaciji, te sam sukladno tome samoinicijativno izradio dvije brošure koje će biti na korist u radu udrugama proizašlim iz domovinskog rata i to „DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO“ pod „zastavom“ USJP PU VŽ RODA, te „MEDIJI I BRANITELJSKA POPULACIJA“ koja je izrađena pod „zastavom“ UHB DR INA-NAFTAPLIN KVIN“.


4. Jeste li zadovoljni zakonom o uređivanju prava hrvatskih branitelja iz 2019. godine kojim se hrvatskim braniteljima omogućuje rad uz starosnu mirovinu do polovice punog radnog vremena bez obustave ili smanjenja mirovine?

Ja sam jedan od onih koji smatra da je „Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata njihovih obitelji“ iz 2019. pun pogodak i da su njime konačno riješene sve nedoumice i sva pitanja u području skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima, te da je njegovim donošenjem trasirana stabilnost u toj populaciji za budućnost. Što pak se tiče mogućnosti zapošljavanja branitelja mišljenja sam kako će to veliki broj njih izvući iz materijalnih i duhovnih nedaća u koje su zapali zbog opće apatije i osjećaja nekorisnosti, te će im ta mogućnost pružiti priliku da opet budu od koristi: sebi, svojim obiteljima, te široj društvenoj zajednici.


5. Koje projektne segmente smatrate posebno bitnima i biste li neke mijenjali?

U ovim Tematskim mrežama i projektu „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“, sve segmente projekta smatram veoma važnim za budućnost funkcioniranja i življenje braniteljske populacije, a što je kroz projekt pokazano i dokazano na znanstveno utemeljen način uz naš mali doprinos, nas laika. No tu se možda od mene očekivalo da istaknem teme u koje sam ja bio profesionalno angažiran, ali moram reći da tome nije tako – jer sve proizašlo iz ovog projekta je jednako važno.


6. Kako će se, po Vašem mišljenju, završni rezultati projekta - smjernice za razvoj javnih politika odraziti na postojeće zakonodavstvo i kvalitetu života braniteljske populacije i stradalnika Domovinskog rata u budućnosti?

Osobnog sam mišljenja da će dobiveni rezultati koji budu proizašli iz ovog projekta u veliko pridonijeti razumijevanju kod donositelja odluka u provođenju dnevnih politika spram braniteljske populacije. Veliku težinu na validnosti rezultata daje činjenica kao su isti dobiveni na respektabilnim uzorcima braniteljske i opće populacije i temeljem toga sačinjenih smjernica i znanstvenih članaka koji imaju jedan, a po mom mišljenju najvažniji cilj, a to je bolja kvaliteta života braniteljske i stradalničke populacije.

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.