Novosti

Održan koordinacijski sastanak Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u Zadru

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 17. i 18. svibnja 2023. u Zadru, održala je koordinacijski sastanak s korisnicima bespovratnih sredstava ugovorenih za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu „Tematske mreže za društveno – ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada, Komponenta 1.“

Svrha koordinacijskog sastanka bila je prezentiranje preporuka i smjernica, kao rezultata projekata, prema donositeljima odluka, vezano za unapređenje javnih politika za pojedina područja tematskih mreža.

Među ostalim sudionicima, sastanku su prisustvovali i predstavnici Tematske mreže Branitelji – voditeljica projekta, Ida Maček te koordinatorica aktivnosti udruga, Marija Bevanda, a rezultate projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“, sufinanciranog od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, predstavio je gospodin Siniša Troha, predsjednik Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi – nositelja projekta.

Program prvog dana sastanka, nakon uvodnog predstavljanja, uključivao je završetak i tehničke aspekte provedbe projekta, prenamjene u platformi ESF+ te fokus grupu vezanu za stečena iskustva kroz ovo financijsko razdoblje. Drugog dana uslijedio je panel o mogućnostima daljnjeg financiranja u novom financijskom razdoblju i predstavljanje rezultata provedbe projekata organizirano u suradnji s Uredom za udruge Vlade RH.

Temeljem poziva ugovorena je provedba s 21 organizacijom civilnoga društva koje su oformile tematske mreže s predstavnicima socijalnih partnera, visokoobrazovnih i znanstvenih institucija, jedinica lokalne i regionalne samouprave s ciljem da za svoje tematsko područje kreiraju preporuke i smjernice za razvoj kvalitetnih javnih politika kao poticaja razvoju društva i gospodarstva u cjelini.

 

PHOTO-2023-05-22-12-20-08
PHOTO-2023-05-22-12-20-08 1
PHOTO-2023-05-22-12-20-08 2
PHOTO-2023-05-22-12-20-08 3
PHOTO-2023-05-22-12-20-08 4

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.