Novosti

ODRŽANA ANALIZA UTJECAJA INTERVENCIJA – FOKUS GRUPA U ZADRU NA TEMU „ZDRAVSTVENA SKRB ZA BRANITELJE U RH“

Dana 10. ožujka 2023. godine u prostorijama projektnog partnera – Udruge veterana 84. gardijske bojne (Ulica hrvatskog sabora b. b.) u Zadru, održana je analiza utjecaja intervencija – fokus grupa na temu „Zdravstvena skrb za branitelje u RH“ u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Održao ju je koordinator analize utjecaja intervencija Luka Cetina, a sudjelovalo je 8 Pripadnika ciljane populacije – hrvatskih branitelja.

Fokus grupa je tehnika kvalitativnog istraživanja koja je sve više zastupljena u području zdravstva, a primjenjiva je u radu s djecom i adolescentima, samostalno ili u kombinaciji s drugim oblicima istraživanja. Kvalitativnim metodama istraživanjima prikupljaju se informacije o vrijednostima, vjerovanjima i motivima koji su u podlozi određenih ponašanja, a fokus grupa ima kao ključnu zadaću spoznati dublji motiv koji se nalazi iza racionalne evaluacije određene teme te pridonijeti boljem razumijevanju podloge pojedinčevog, ali i grupnog stava, mišljenja i vjerovanja. To je ujedno metoda grupnog intervjuiranja u kojem se interakcija zbiva na razini moderatora i grupe te na razini članova grupe, a koja pomaže izvući i otkriti informacije i uvide s obzirom na pažljivo dizajnirana pitanja. Jedinstvenost je fokus grupa u sposobnosti generiranja podataka baziranih na sinergiji grupne interakcije.

Cilj ispitivanja je napraviti analizu stanja i potreba po pitanju navedene teme na temelju kojih će biti izrađene smjernice za razvoj javnih politika s ciljem poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.