Novosti

ODRŽANA ANALIZA UTJECAJA INTERVENCIJA – FOKUS GRUPA U SPLITU NA TEMU „JAVNO MNIJENJE HRVATSKE O BRANITELJIMA – SLIKE KREIRANE KROZ MEDIJE“

Dana 3. ožujka 2023. godine u prostorijama projektnog partnera – Udruge veterana 4. gardijske brigade (Ruđera Boškovića 25) u Splitu, održana je analiza utjecaja intervencija – fokus grupa na temu „Javno mnijenje Hrvatske o braniteljima – slike kreirane kroz medije“ u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Održao ju je koordinator analize utjecaja intervencija Luka Cetina, a sudjelovalo je 9 Pripadnika ciljane populacije – hrvatskih branitelja.

Fokus grupa jedna je od najčešće korištenih kvalitativnih metoda za prikupljanje podataka u kojima stručnjak iz određenog područja diskutira o određenoj temi s drugim sudionicima, koji su ujedno i ciljana skupina. Kao istraživačka metoda pogodna je za samostalno korištenje, ali njena valjanost raste korištenjem dodatnih izvora podataka. Cilj svake fokus grupe je dublje poznavanje istraživane pojave, a interakcija u fokus grupama ključna je jer ona između sudionika ističe njihov pogled na određenu temu, vjerovanja i vrijednosti o situaciji te omogućuje raspravu, kao i ponovno procjenjivanje vlastitih mišljenja na osnovi njihovih iskustava. Stoga broj sudionik

Cilj ispitivanja je napraviti analizu stanja i potreba po pitanju navedene teme na temelju kojih će biti izrađene smjernice za razvoj javnih politika s ciljem poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

 

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.