Novosti

Objavljen stručni članak - Značaj društvenog poduzetništva u lakšem pristupu zapošljavanja i većoj socijalnoj uključenosti hrvatskih branitelja

U sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, provedeno je stručno istraživanje na 300 pripadnika ciljane populacije, o upućenosti hrvatskih branitelja u društveno poduzetništvo.

Na temelju navedenog istraživanja, nastao je stručni članak „Značaj društvenoga poduzetništva u lakšem pristupu zapošljavanja i većoj socijalnoj uključenosti hrvatskih branitelja“, a izradio ga je asistent tematske mreže za društveno poduzetništvo, mag.oec. Alen Halilović.

Članak pruža uvid u rezultate istraživanja o upućenosti hrvatskih branitelja i osoba bliskih istima u temu društvenog poduzetništva te prijedlog smjernica u razvoju javnih politika na temu društvenog poduzetništva i ciljane skupine hrvatskih branitelja. Istražuje se pojam društveno poduzetništvo kao oblik poduzetništva kojem cilj nije maksimiziranje profita nego kombiniranje postojećih resursa iz zajednice s ciljem stvaranja ekonomske i društvene vrijednosti, uravnotežujući tako socijalne i ekonomske ciljeve. Cilj je dodatno promicati društveno poduzetništvo i njegov potencijal u području lakšeg pristupa zapošljavanja i većoj socijalnoj uključenosti hrvatskih branitelja te produbiti konstruktivne rasprave o unaprjeđivanju javnih politika u navedenom području. Društveno poduzetništvo pruža marginaliziranim skupinama poput hrvatskih branitelja lakši pristupu zapošljavanja, ali i priliku da aktivno krenu u vlastiti poduzetnički poduhvat koji zaista doprinosi razvoju lokalne zajednice kombinacijom ekonomskih, okolišnih i društvenih strateških ciljeva i povezanih aktivnosti. Braniteljske udruge i zadruge imaju potencijala  postati potpora sustavu za stvaranje društvenih inovacija koji su usklađeni s potrebama na tržištu i prilagođeni tako da budu otporni na krizna razdoblja koja su zadnjih  godina sve češća. Ključni korak za uspjeh međusektorska je suradnja svih dionika u tom procesu, od tijela javne vlasti do poduzetnika i predstavnika marginaliziranih skupina. Kvalitetnom i otvorenom komunikacijom, zajedničkim pristupom rješavanju problema i strateškim planiranjem izravno se utječe na jačanje kapaciteta braniteljskih udruga i zadruga, ali i samih branitelja da postanu novi društveni poduzetnici, novi društveni inovatori koji su primjer dobre prakse u svojoj zajednici ali i na razini Europske unije.

Članak je objavljen u časopisu „Kroatologija“, a u njegovoj ga cijelosti možete pročitati na slijedećem linku: https://hrcak.srce.hr/file/426072

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.