Novosti

Objavljen stručni članak„Značaj društvenog sudjelovanja hrvatskih branitelja u razini kvalitete njihova života“

U sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, provedeno je stručno istraživanje na uzorku od 1522 pripadnika ciljane populacije o zdravstvenom stanju branitelja.

Na temelju navedenog istraživanja, nastao je stručni članak „Značaj društvenog sudjelovanja hrvatskih branitelja u razini kvalitete njihova života“, a izradili su ga magistar sestrinstva i savjetnik tematske mreže za zdravstvo Stanko Šincek i magistrica psihologije Emilija Hlišć.

Istraživanjem se željelo uputiti na važnost koju društveno sudjelovanje hrvatskih branitelja ima u odnosu na njihovo zadovoljstvo životom te na koji način uključenost u društveno korisne aktivnosti može doprinijeti poboljšanju kvalitete života branitelja. U tu svrhu, razrađen je pojam kvalitete života te je napravljen osvrt na istraživanja kvalitete života hrvatskih branitelja. Također, objašnjena je uloga društvenoga sudjelovanja kod procjene kvalitete života, emocije s kojima se povezuje te na koji način isto doprinosi višoj kvaliteti života, kako općenito, tako i kod braniteljske populacije. Društveno sudjelovanje i uključenost, također su značajni aspekti naših života koji izrazito snažno utječu na njegove kvalitetu. Uz društvenu uključenost vežu se osjećaji kohezije i korisnosti, a kada je osoba lišena ili ima nedostatak tih osjećaja, dolazi do narušavanja kvalitete života. Zaključuje se kako se društvenim sudjelovanjem i doprinosom društvu koji proizlazi iz svrsishodnih aktivnosti kao što su zaposlenje, volontiranje, edukacije, rad u društvenim organizacijama, rad za javno dobro, pomaganje drugima te raznim vrstama druženja i društvenih aktivnosti, pojedinac ostvaruje osjećaj pripadanja i integriranosti u društvo, što u konačnici doprinosi pozitivnom efektu na kvalitetu pojedinčeva života. Pružanjem adekvatnih mogućnosti hrvatskim braniteljima putem raznih njima osobno relevantnih i važnih projektnih aktivnosti u koje se mogu dobrovoljno uključiti te u kojima mogu ostvariti doživljaj kohezije i osjećaj korisnosti, potiče ih se i na daljnji društveni angažman, što im zatim povratno ponovo donosi pozitivne osjećaje, a što u konačnici dovodi do poboljšane kvalitete njihova života.

 

Članak je objavljen u časopisu „Kroatologija“, a u njegovoj ga cijelosti možete pročitati na slijedećem linku: https://hrcak.srce.hr/file/426074

 

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.