Novosti

Održan 8. koordinacijski sastanak partnerskih organizacija

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi 18. travnja 2023. godine, organizirao je osmi u nizu od ukupno devet koordinacijskih sastanaka kojem su nazočili partneri na projektu "Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije - smjernice za budućnost"; kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sastanak se održao putem Zoom aplikacije, a tema je bila predstavljanje projektnih aktivnosti za izvještajno razdoblje od siječnja do travnja 2023. godine. Uz djelatnike i volontere partnerskih organizacija, sastanku su prisustvovali i djelatnici s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ i Sveučilišta u Zadru.

Projektne aktivnosti održane u veljači o kojima su nazočni bili obavješteni uključivale su  peti strukturirani dijalog na temu „Javno mnijenje Hrvatske o braniteljima – slike kreirane kroz medije“, održan 2. veljače na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u suradnji s Udrugom branitelja Domovinskog rata INA – NAFTAPLINA „KVIN“ te o rezultatima znanstvenog istraživanja „Kohezija među braniteljima i učinkovitost komunikacije s donositeljima odluka“ koje je dr. sc. Igor Mikloušić proveo u sklopu projekta i predstavio na Zagrebačkom simpoziju mentalnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem „Nevidljive granice: rušenje barijera u zaštiti mentalnog zdravlja“ održanom online od 14. do 17. veljače. Zatim, 2. ožujka 2023. godine u Splitu, održao se šesti i posljednji strukturirani dijalog u okviru projekta na temu „Zdravstvena skrb za branitelje u RH“ u sklopu kojeg su bili predstavljeni i prijedlozi smjernica za razvoj javnih politika na istoimenu temu.  Suorganizatori događaja bile su partnerske organizacije Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske i Udruga veterana 4. gardijske brigade. Dan kasnije - 3. ožujka, na istome mjestu, održano je šesto predstavljanje prijedloga smjernica na temu „Radna aktivnost hrvatskih branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo“ te analiza utjecaja intervencija – fokus grupa na temelju izrađenih smjernica na temu „Javno mnijenje Hrvatske o braniteljima – slike kreirane kroz medije“. U suradnji s projektnim partnerom – Udrugom ratnih veterana 84. gardijske bojne „Termiti, 10. ožujka 2023. godine u Zadru, održano je šesto i posljednje predstavljanje prijedloga smjernica na temu „Zdravstvena skrb hrvatskih branitelja“ te analiza utjecaja intervencija – fokus grupa „Zdravstvena skrb za hrvatske branitelje“.

Nazočnima su se zatim obratili i stručni suradnici ispred partnerskih organizacija na projektu. Gospodin Antun Plenković s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar    , naveo je kako je znanstveno istraživanje pod nazivom „Istraživanje javnog mnijenja o braniteljskoj populaciji na prigodnom uzorku“, koje je proveo sa svojim suradnicima,  rezultiralo znanstvenim člankom „Imidž u javnosti i subjektivna dobrobit hrvatskih branitelja“. Osvrnuo se i na znanstveno istraživanje „Aspekti radne (ne)aktivnosti branitelja” provedenog od strane njegovih kolega dr. sc. Nenada Pokosa i dr. sc. Gerana Marka Miletića na temelju kojeg je također izrađen znanstveni članak. Oba članka, napomenuo je, objavljena su u časopisu Hrčak. Koordinator analize utjecaja intervencija, Luka Cetina, iznio je informacije o anketnim istraživanjima na teme „Komunikacija branitelja s donositeljima odluka u RH – primjeri dobre prakse iz SAD-a“ te „Psihosocijalni status branitelja i njihovih obitelji – mogućnost za inkluziju“ objavljenim u svrhu rada na analizama utjecaja predloženih intervencija.

Pred kraja sastanka, voditeljica projekta obavijestila je nazočne o novo pridruženom članu Tematske mreže Branitelji – Udruzi specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata „RIS“ podružnica Kutina, broju volontera koji su do sada sudjelovali na projektu te ispunjenim projektnim pokazateljima. Također se nadovezala na administrativno upravni aspekt projekta vezan za zahtjeve za nadoknadom sredstava broj 9 i 10 i novu online platformu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

 

 

 

 

 

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.