Novosti

Održana analiza utjecaja intervencija - fokus grupa u Gospiću

ODRŽANA ANALIZA UTJECAJA INTERVENCIJA – FOKUS GRUPA U GOSPIĆU NA TEMU „RADNA (NE)AKTIVNOST HRVATSKIH BRANITELJA I UKLJUČENOST U DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO“

Dana 10. studenog 2022. godine u Gospiću, održana je analiza utjecaja intervencija – fokus grupa na temu „Radna (ne)aktivnost hrvatskih branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo“ u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Održao ju je koordinator analize utjecaja intervencija Luka Cetina, a sudjelovalo je 9 Pripadnika ciljane populacije – hrvatskih branitelja.

Fokus grupa jedna je od najčešće korištenih kvalitativnih metoda za prikupljanje podataka u kojima stručnjak iz određenog područja diskutira o određenoj temi s drugim sudionicima, koji su ujedno i ciljana skupina. Kao istraživačka metoda pogodna je za samostalno korištenje, ali njena valjanost raste korištenjem dodatnih izvora podataka. Cilj svake fokus grupe je dublje poznavanje istraživane pojave, a interakcija u fokus grupama ključna je jer ona između sudionika ističe njihov pogled na određenu temu, vjerovanja i vrijednosti o situaciji te omogućuje raspravu, kao i ponovno procjenjivanje vlastitih mišljenja na osnovi njihovih iskustava. Stoga broj sudionik

Cilj ispitivanja je napraviti analizu stanja i potreba po pitanju navedene teme na temelju kojih će biti izrađene smjernice za razvoj javnih politika s ciljem poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

IMG 9778
IMG 9786
IMG 9788
IMG 9789

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.