Novosti

Jačanje suradnje između organizacija civilnog društva i akademske zajednice

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u ulozi Upravljačkog tijela Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u ulozi Posredničkog tijela razine 2, 2020. godine potpisali su 21 ugovor u s uspješnim prijaviteljima u okviru Komponente 1 Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“ koji se financiraju sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, te visokoobrazovnim institucijama ili znanstveno-istraživačkim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, dok je posebice cilj Komponente 1 razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnoga društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Jedan od uspješnih prijavitelja bio je i Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi s projektom „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“. Ciljevi projekta uključuju jačanje kapaciteta OCD-ova te ostvarivanje i jačanje suradnje i sinergije između organizacija civilnog društva i akademske zajednice te predstavnika javne vlasti. Osim mnogih braniteljskih udruga i organizacija civilnog društva, na projektu kao projektni partneri sudjeluju i tri visokoobrazovne i znanstvene institucije: Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Sveučilište u Zadru te Hrvatsko katoličko sveučilište. Kroz suradnju s navedenim institucijama i sveučilištima, došlo je do jačanja sinergije između organizacija civilnog društva i akademske zajednice. Članovi ciljane populacije – hrvatski branitelji, sudjelovali su u mnogim istraživanjima provedenih od spomenutih institucija, putem anketa i analiza utjecaja intervencija - fokus grupa na temelju kojih su izrađene neke od smjernica za razvoj javnih politika, predstavljene donositeljima odluka na strukturiranim dijalozima održanim u šest gradova diljem države. Time se podupire Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine koja promiče ujednačen razvoj Republike Hrvatske.

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.