Novosti

Poziv na strukturirani dijalog - Javno mnijenje Hrvatske o braniteljima - slike kreirane kroz medije

 Dana 2. veljače 2023., na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (Ilica 242) u Zagrebu s početkom u 17:00 sati, održat će se peti u nizu strukturiranih dijaloga u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, na temu "Javno mnijenje Hrvatske o braniteljima - slike kreirane kroz medije“.

Predstavit će se rezultati dvaju znanstvenih istraživanja provedenih u okviru projekta. Prvo istraživanje, pod nazivom „Analiza medija o hrvatskim braniteljima u razdoblju od 2010. do 2020.“, proveli su suradnici s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a drugo, pod nazivom „Istraživanje javnog mnijenja o braniteljskoj populaciji na prigodnom uzorku“, suradnici s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“.

Predstavnici ministarstva te javnog, profitnog i neprofitnog sektora, kao i pripadnici ciljane populacije – hrvatski branitelji, dati će svoje viđenje o navedenim temama. 

 

Dominik Đuretec, Projektni administrator Tematske mreže Branitelji

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.