HVIDRA

Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH

 

Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH je dragovoljna zajednica županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a, udruženih radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja.

HVIDR-a RH je osnovana davne 1992. godine u cilju socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanja, razvitka i unaprjeđenja vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava. Sukladno ciljevima, udruga djeluje na području branitelja i stradalnika, ljudskih prava i socijalne djelatnosti, a kroz nacionalnu organizaciju 130 kvalitetnih i održivih udruga članica na području cijele RH doprinosi osnaživanju udruga kroz informiranje, edukaciju i poticanje pozitivnih društvenih promjena, te osigurava aktivno sudjelovanje svojih članova u razvoju civilnog društva i promicanju vrijednosti Domovinskog rata.

Od svoga osnivanja do danas HVIDR-a RH je bila i ostala najveća krovna udruga koja okuplja hrvatske ratne vojne invalide Domovinskog rata RH, kontinuirano radeći na provođenju zakonodavnih analiza, upućivanju inicijativa i prijedloga kroz suradnju sa nadležnim institucijama u postupcima donošenja svih zakona i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava HRVI-a. HVIDR-a RH radi na provođenju tradicionalnih sportskih i drugih projekata u svrhu psihološkog i socijalnog osnaživanja, odnosno poboljšanja opće zdravstvene sposobnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida, u cilju njihove rehabilitacije nakon stradavanja u Domovinskom ratu. Kroz projekte organiziranja umjetničkih kolonija, radi se na podizanju razine stvaralačko-rekreativnih sposobnosti HRVI-a, kao i stvaranju umjetničkih djela kojima se prezentiraju radovi umjetnika putem organizacije humanitarnih izložbi i aukcija u svrhu pomoći u obrani hrvatskih branitelja, kao i braniteljima u teškoj zdravstvenoj i materijalno-egzistencijalnoj situaciji. Slijedom realizacije aktivnosti projekata, u suradnji sa nadležnim institucijama, udruga provodi istraživanja o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja, te radi na edukativnoj prevenciji i uključivanju u akcije Ministarstva hrvatskih branitelja i zdravstvenih ustanova u svrhu smanjenja smrtnosti hrvatskih branitelja.
Kao suradna organizacija uključena u 9. Centar znanja za društveni razvoj u RH, slijedom Razvojne suradnje sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i Ministarstvom hrvatskih branitelja, u partnerskom odnosu sa ostalim braniteljskim udrugama, HVIDR-a RH kontinirano dokazuje kvalitetu svoga djelovanja u institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju u području unaprjeđenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

Tijekom 2020. godine radi izvanredne situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, aktivnosti HVIDR-a RH su se prilagodile novom načinu rada, što znači da su određene planirane aktivnosti velikih projekata odgođene, te su članovi nastavili raditi na pružanju pomoći najranjivijim skupinama našeg društva, kao i realizaciji osnovnog rada i djelovanja udruge. Iako spadaju u rizičnu skupinu, članovi HVIDR-a RH, stavili su se na raspolaganje nadležnim institucijama u svrhu zaustavljanja širenja zaraze na području cijele RH, te većinom djeluju kroz stožere civilne zaštite, dobrovoljna vatrogasna društva i nadležne humanitarne organizacije u matičnim gradovima, županijama i na području Grada Zagreba, gdje su pokazali izniman stupanj solidarnosti i zajedništva kroz aktivnosti usmjerenih ka pomoći hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji i svim potrebitima u teškim životnim, zdravstvenim i socijalnim uvjetima, pogođenih ovom epidemijom, kao i posljedicama razornog potresa u Gradu Zagrebu.

U tijeku su realizacije provedbe dva projekta HVIDR-a RH pod nazivima:„Umanjimo stres koji nosi potres“ i „Solidarno i odgovorno - HVIDR-a RH u aktivnostima ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19“ odobrenih temeljem javnih poziva Ministarstva hrvatskih branitelja za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja, te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Tijekom 2020. HVIDR-a RH je kroz partnerski odnos uključena u aktivnosti ESF projekta „REBRAND HR – REHabilitirani BRANitelj Domovine HRvatske“, nositelja Humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“ i partnera Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, odobrenog na natječaju „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata https://rebrandhr.eu/.

Slijedom provedbe partnerskih odnosa suradnih organizacija u području 9. Centra znanja, HVIDR-a RH se na poziv nositelja Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, aktivno uključuje u provedbu EU projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost“ u cilju zajedničkog rada na unaprjeđenju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

 
IZRADU INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.